Nya avgifter för vatten- och avloppstjänster 2019

Styrelsen för Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2019.

– Det rör sig om marginella höjningar, runt en procent på VA-sidan. Rent generellt ser vi att avgifterna kommer att behöva höjas regelbundet framöver om vi ska fortsätta leverera hållbara VA-tjänster, säger Kim Ottosson styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Det händer mycket positivt i regionen. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. Även i Timrå ser utvecklingen positiv ut och det planeras nya bostadsområden. För att säkerställa den viktiga dricksvattenförsörjningen i takt med utvecklingen byggs kapaciteten i vatten- och avloppsledningsnätet ut. Det finns också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att ledningarna måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

– Vi räknar med att öka investeringstakten, det är kul att se att bostadsbyggandet kommer igång hos oss också, säger Jan Norberg, styrelseordförande i Timrå vatten AB.

Timrå, vatten- och avloppstjänster 2019:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 63 kr per år, från 7 450 kr till 7 513 kr.
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 885 kr per år, från 77 050 kr till 77 935 kr

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på
150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.