Nya avgifter för vatten- och avloppstjänster 2024

Kommunfullmäktige i Timrå har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster (VA) för 2024. Avgifterna höjs med 16 procent vilket motsvarar 1451 kronor per år för en villaägare och 14 778 kronor för ett flerbostadshus, beräknat på Svenskt Vattens Typhus A* och Typhus B**.

Vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering är en viktig del när Sundsvallsregionen växer och utvecklas. Alla är samhällsviktiga verksamheter och leverans och säkerhet prioriteras högt i en osäker omvärld. Höjda räntor och ökad belåning är gemensamt för de nya avgifterna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Lånefinansieringen är nödvändig eftersom de årliga VA-avgifterna inte ger utrymme för dessa investeringar. Timrå kommun står bland annat inför bostadsexploateringar och investeringar i reningsverket i Söråker.

Avgifter vatten- och avloppstjänster 2024

Normal villa (Typhus A*) höjs med 1451 kronor per år, från 9 065 kr till 10 516 kronor.
Flerbostadshus (Typhus B**) höjs med 14 778 kronor per år, från 92 335 kr till 107 113 kronor.

I Timrå kostar en liter vatten cirka 7 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp. En genomsnittlig dusch kostar då 2,52 kronor i Timrå.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Bakgrund till beslutet

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.