Nya avgifter för vatten- och avloppstjänster 2024

Kommunfullmäktige i Nordanstig har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster (VA) för 2024. Avgifterna höjs med 12 procent, vilket motsvarar 1667 kr per år för en villaägare och 13 882 kr för ett flerbostadshus, beräknat på Svenskt Vattens Typhus A* och Typhus B**.

Vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering är en viktig del när Sundsvallsregionen växer och utvecklas. Alla är samhällsviktiga verksamheter och leverans och säkerhet prioriteras högt i en osäker omvärld. Höjda räntor och ökad belåning är gemensamt för de nya avgifterna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Lånefinansieringen är nödvändig eftersom de årliga VA-avgifterna inte ger utrymme för dessa investeringar. I Nordanstig behöver vi bland annat göra insatser vid reningsverken i Bergsjö och Gnarp.

Avgifter vatten- och avloppstjänster 2024

Normal villa (Typhus A*) höjs med 1 667 kr per år, från 13 882 kr till 15 549 kr.
Flerbostadshus (Typhus B**) höjs med 17 377 kr per år, från 144 672 kr till 162 049 kr.

I Nordanstig kostar en liter vatten cirka 10 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 3,73 kr i Nordanstig.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Bakgrund till beslutet

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.