Nya VA-avgifter 2021 i Nordanstig

Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun har beslutat om en höjning av VA-taxan 2021.

Årets höjning är lägre än vad som först föreslagits, men ett steg på vägen för att VA-verksamheten i Nordanstig ska finansiera sig själv. För en normal villa begränsas höjningen till ungefär 130 kronor per år, säger Carina Ohlson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten AB.

Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att ta bort förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB. Bidraget har sänkts successivt för att VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader från 2021. Enligt beslutet kommer den utbyggda extra kapaciteten, alltså möjligheten att ansluta fler fastigheter i Sörfjärden, att finansieras genom ett förlusttäckningsbidrag i ytterligare fyra år.

Normal villa

Kostnaden för en normal villa (Typhus A) höjs med 128 kr per år, från 12 845 kr till 12 973 kr. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus

För ett flerfamiljshus (Typhus B) med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³) blir årskostnaden 135 353 kronor, en skillnad på 1 340 kronor per år.

Allmän bakgrund om VA-taxan

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige är hårt reglerad utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.