System utreds för insamling av förpackningar vid din bostad

Regeringen har beslutat att alla kommuner i Sverige från 2024 har ansvar för att samla in hushållens förpackningar för återvinning. Från och med 2027 så ska den insamlingen ske direkt vid din fastighet.

I mars ska kommunfullmäktige ta ett beslut om hur insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära i Sundsvall. Fastighetsnära insamling innebär att du lämnar dina förpackningar till återvinning i direkt anslutning till ditt boende.

Det nya insamlingssystemet kommer att innebära att även du som bor i en villa eller har ett fritidshus i Sundsvalls kommun kan sortera matavfall och förpackningar direkt vid din fastighet, säger Linnea Mothander, miljöstrateg på Sundsvalls kommun.

Den nya insamlingen av förpackningar beror på en lagförändring

Förändringarna började gälla vid årsskiftet och innebär att ansvaret för insamling av hushållens förpackningar ska hanteras av kommunen. Det är fortfarande enligt producentansvaret den som tillverkat förpackningen som ansvarar för att den sedan tas om hand och återvinns, men kommunen står för själva insamlingen.

Sundsvallsborna lämnar idag in 73 kilo förpackningar och tidningar till återvinning per person och år. Det är MittSverige Vatten & Avfall som samlar in rest- och matavfall och de kommer i framtiden även att samla in de förpackningar som vi idag lämnar till återvinningsstationerna. Idag samlas de in av Förpackningsinsamlingen (FTI), säger Linnea Mothander.

Två typer av insamlingssystem utreds

Förutom förpackningar så kommer matavfall, restavfall och tidningar även fortsättningsvis att samlas in. Tyréns har tagit fram en rapport som jämför olika typer av insamlingar. De system som Sundsvalls kommun valt att titta vidare på är:

  • Insamling av olikfärgade påsar med efterföljande optisk sortering.
  • Insamling i fyrfackskärl (endast småhus).

I rapporten från Tyréns så har konsulterna jämfört kostnader för införande av de två systemen och finner att de är ungefär likvärdiga.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet Utredning av fastighetsnära insamling i Sundsvalls kommun (pdf)

Beslut om fortsatt arbete i mars

Under januari så ska en tjänsteskrivelse lämnas till kommunfullmäktige där rapporten är ett underlag för beslut. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut i mars om vilket av alternativen för fastighetsnära insamling som Sundsvalls kommun ska fortsätta arbeta mot.

Det nya insamlingssystemet kommer sedan att införas tidigast 2027.

Läs hela nyheten på sundsvall.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.