Arbeta hos oss

Vill du bli en vardagshjälte?

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord – mod, öppenhet och helhetssyn – Ska alltid genomsyra verksamheten.

Avdelningen Verksamhetsstöd är en av MittSverige Vatten & Avfalls fyra avdelningar. I verksamhetsstöd ingår enheterna Ekonomi & Administration, Inköp & Upphandling, HR samt Säkerhet. Verksamhetsstöd har som uppgift att planera och leverera beslutade stödtjänster till övriga enheter. I uppdraget för verksamhetsstöd ingår att för dessa stödtjänster ta fram strategier, policys, riktlinjer och arbetssätt för att långsiktigt uppnå bästa tänkbara leverans.

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som vill bidra aktivt till att uppnå företagets gemensamma mål och tar ansvar för att uppgifter utförs skickligt och effektivt med ett gott ambassadörskap.

Du har huvudansvar för samordning och inriktning av arbetet med säkerhet och beredskap inom MittSverige Vatten & Avfall. Ansvaret omfattar områden som fysisk och teknisk säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. Du kommer arbeta strategiskt och taktiskt, men även vid behov operativt.

Dina arbetsuppgifter innebär att du:

 • samordnar, ger stöd och vägledning inom ansvarsområdet
 • ansvarar för att relevanta styrdokument och planer tas fram, förvaltas och utvecklas
 • värderar och analyserar hot och risker, informerar och föreslår åtgärdsförslag
 • följer upp och utvärderar inträffade incidenter, föreslår förebyggande åtgärder och förbättringar
 • planerar, genomför och utvärderar övning och utbildning inom ansvarsområdet
 • samverkar med ägarkommuner, myndigheter och andra VA-huvudmän
 • genomför omvärldsbevakning inom ansvarsområdet

Du tillhör avdelningen Verksamhetsstöd och enheten Säkerhet, som även består av KMA-samordnare, Informationssäkerhet- & dataskyddssamordnare, IT-ansvarig samt Informationshantering & administrativ projektledare.

Du rapporterar till avdelningschefen för Verksamhetsstöd och ingår i bolagets krisledningsgrupp.

I frågor som rör säkerhetsskydd sker rapporteringen direkt till VD.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller likvärdig kunskap.

Du har några års erfarenhet av en samordnande roll med fokus på säkerhetsfrågor där följande delar har ingått:

 • arbete med fysisk och teknisk säkerhet
 • samordning av beredskapsfrågor
 • arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsskyddsanalys eller annat jämförbart analysarbete

Vi ser det som meriterande om du har:

 • kunskap inom informationssäkerhet och arbetsmiljöfrågor
 • erfarenhet från livsmedelsindustrin, myndighet eller liknande
 • erfarenhet inom teknisk eller liknande bransch

Du har goda kunskaper i Officepaketet samt god svenska i tal och skrift.

För tjänsten krävs:

 • svenskt medborgarskap
 • godkänd säkerhetsprövning
 • B- körkort

Vi tror att du är van vid att arbeta i projektform och arbetar självständigt och proaktivt samt är strukturerad och driven. Arbetet kräver god social kompetens och att du har lätt för att skapa kontakter och goda relationer.

För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha mycket driv och framåtanda, samtidigt som du är prestigelös. Som person är du självgående och har lätt för att ta initiativ. Du bidrar aktivt till att uppnå företagets gemensamma mål och tar ansvar för att uppgifter utförs skickligt och effektivt med ett gott ambassadörskap.

Ditt lagarbete präglas av engagemang, samarbete och fokus på lösningar. Du vill ständigt lära och utvecklas, både för egen del och tillsammans med andra, samt tänker utanför de vanliga ramarna och granskar och ifrågasätter invanda mönster.

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Övrigt

Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett stabilt kommunalt bolag. Inom verksamheten finns en hög kompetens och en vilja att vårda samhället ur ett hållbart perspektiv med miljön i fokus.

Vårt engagemang återspeglar sig i den stolthet och anda som finns bland våra medarbetare. Utöver detta bedriver vi även ett aktivt hälsoarbete. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas och växa i sin roll.

Drogtest är obligatoriskt vid nyanställning samt lättare hälsoundersökning.

Ewa Thorén
Avdelningschef  Verksamhetsstöd
Telefon: 070-694 40 60

Lena Jönsson
HR-ansvarig
Telefon: 070-189 13 45

Kent Johansson
Sveriges ingenjörer
Telefon: 070-190 54 80

Lars Erik Löfdahl
Vision
Telefon: 070-399 95 36

Sista ansökningsdag 22 april.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet som Säkerhetssamordnare här

Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Fyll gärna i en intresseanmälan. Syftet med den är att vi skall kunna bedöma om vi har resurser och möjlighet att erbjuda praktik den period du önskar.

Intresseanmälan praktikplats

Har du frågor? Kontakta Lena Jönsson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Är du intresserad av att jobba som till exempel drifttekniker hos oss? Då ger den här YH-utbildningen en bra grund.

Yrkeshögskoleutbildning till vatten- och miljötekniker

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.Branschen som utbildningen riktar sig mot är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa.

Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta på vattenverk och avloppsreningsverk. Utbildningen ger dig också kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

YH-utbildning, Vatten- och miljöteknik

 

Behandling av personuppgifter vid ansökan om ex-jobb, sommarjobb eller praktik

 

Kontakt

Lena Jönsson HR-ansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.