Arbeta hos oss

Söker du ett arbete där du kan bidra till samhällsnytta? Då kan MittSverige Vatten och Avfall  vara arbetsplatsen för dig.  Hos oss genomsyras verksamheten av våra värdeord mod, öppenhet och helhetsyn. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss? Fyll gärna i en intresseanmälan. Syftet med den är att vi ska kunna bedöma om vi har resurser och möjlighet att erbjuda praktik den period du önskar.

Om det gäller praktik inom YH-utbildningen vatten- och miljötekniker, skicka istället din ansökan via mejl till linda.almqvist@msva.se.

Intresseanmälan praktikplats

Har du frågor? Kontakta Lena Jönsson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Se filmerna nedan så får du veta mer om de anställda som jobbar här.

Niklas Sollerman och Gustav Svensson berättar hur det är att jobba som utredare och projektör.
Möt Niklas Sollerman och Gustav Svensson utredare och projektör på MittSverige Vatten & Avfall

Philip Lundman berättar hur det är att jobba som utredningsingenjör.
Möt Philip Lundman utredningsingenjör på MittSverige Vatten & Avfall.

Alexander Hovrin berättar hur det är att jobba som kundmottagare på Kretsloppsparkens återvinningscentral.
Möt Alexander Hovrin kundmottagare Kretsloppsparken på MittSverige Vatten & Avfall.

Eliane de Sousa e Silva berättar hur det är att jobba som kartingenjör på avdelningen Metod och system.
Möt Eliane de Sousa e Silva kartingenjör på MittSverige Vatten & Avfall.

Jens Backlund berättar hur det är att jobba som utredningstekniker på enheten Kundservice.
Möt Jens Backlund teknisk handläggare på MittSverige Vatten & Avfall.

Jimmy Lund berättar hur det är att jobba som kundkommunikatör på enheten Kundservice.
Möt Jimmy Lund kundkommunikatör på MittSverige Vatten & Avfall.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv, både för människor och djur. Att arbeta med vatten- och avfallsfrågor är något av det viktigaste du kan göra. Vi som arbetar på MittSverige Vatten & Avfall har ett stort ansvar att bevara förtroendet för vår samhällsviktiga verksamhet, att utveckla och driva hållbara vatten- och avfallstjänster med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i fokus. Bland annat därför har vi tagit fram en uppförandekod för medarbetare och leverantörer.

Uppförandekoden är tänkt att användas som utgångspunkt i samtal som rör etiska dilemman och gråzoner i det dagliga arbetet. Koden bygger på dom internationellt överenskomna principerna i FN:s Global Compact och omfattar därför riktlinjer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Koden kompletteras av interna policyer och riktlinjer som ger ytterligare stöd i hur olika situationer ska hanteras.

Bild på förstasidan av vår uppförandekod

Klicka på bilden för att läsa dokumentet.

 • Distansarbete vid behov
 • Fast arbetsplats
 • Flexibla arbetstider
 • Friskvårdspeng (bra avtal via Sundsvalls kommun)
 • Friskvårdssatsningar
 • Friskvårdstimme 1,15 timme per vecka
 • Fruktkorg två dagar i veckan
 • Föräldrapenningtillägg/föräldralön enligt kollektivavtal
 • Hälsoundersökning vartannat år
 • Löneväxling till pension
 • Möjlighet att semesterväxla
 • Personalförening som hittar på diverse aktiviteter (30 kr per år)
 • Sommar- och vintertid
 • Terminalglasögon efter behov
 • Tjänstepension AKAP-KR

Vill du bidra till ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat och för att skydda miljön? Med gröna och översvämningssäkra städer, en hållbar resursåtervinning och rena sjöar och hav?
Då är civilingenjör vattensystem och miljö något för dig!

Inom programmet arbetar du med globala utmaningar i en svensk kontext. Du lär dig att förstå sambandet
mellan teknik, samhälle och effekterna på miljön. Du blir bra på att designa innovativa lösningar för att bidra till klimatomställningen i vattensektorn.

Vad lär jag mig?

 • Hur kan våra vattensystem och samhällen blir långsiktigt hållbara i ett förändrat klimat?
 • Hur undviker vi översvämningar?
 • Hur tar vi vara på resurser som idag spolas bort i avloppet?
 • Hur skyddar vi vattendrag, sjöar och hav från skadliga föroreningar?
 • Hur förser vi vattenbehovet för allt fler människor?

Civilingenjör Vattensystem och miljö (Luleå tekniska universitet)

Är du intresserad av teknik och miljöfrågor? Utbildningen till rörnätstekniker handlar om att kombinera teknik och miljö för att säkra leveransen av vårt viktigaste och känsligaste livsmedel – Vatten.

Några exempel på roller

 • Rörnätstekniker inom VA
 • Driftplanerare inom VA
 • Kontrollant inom VA
 • Arbetsledare rörnät VA

YH-utbildning, rörnätstekniker (Yrkeshögskoleguiden)

Utbildningen Rörnätstekniker bedrivs på distans och är CSN-berättigad, Den ger 300 YH-poäng under 60 veckor och de teoretiska kurserna varvas med Lärande i Arbete (LIA).

Skulle du vilja  jobba som till exempel drifttekniker hos oss? Då ger den här YH-utbildningen en bra grund.

VA-branschen har ett stort behov av kompetenta medarbetare. De som utbildar sig inom vatten- och miljöteknik går efter studierna direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta.

Utbildningen ger kompetens för att arbeta inom VA-branschen med vatten- och miljöteknik.

Några exempel på roller

 • Drifttekniker
 • Driftingenjör
 • Processingenjör
 • Utredningsingenjör
 • Projektledare

Utbildningen ger även kompetens inom projektering/utredning och arbetsledning.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i Arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

YH-utbildning, vatten- och miljöteknik  (Yrkeshögskoleguiden)

 

Behandling av personuppgifter vid ansökan om ex-jobb, sommarjobb eller praktik

Kontakt

Lena Jönsson HR-ansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.