Kom och gör exjobb hos oss

På MittSverige Vatten & Avfall finns det ett ständigt utvecklingsbehov och flera frågeställningar som lämpar sig bra för examensarbete, både för studenter inom yrkesförberedande program och för universitets- och högskolestudenter.

För att kunna säkerställa att vi kan ge rätt förutsättningar och bra handledarstöd har vi som utgångspunkt att vi begränsar antalet examensarbeten till omkring två per år. Det kan dock variera beroende på våra behov och intresset från studenterna.

Du som är intresserad av att göra examensarbete hos oss är därför alltid välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Nedan ser du exempel på frågeställningar vi har för framtida examensarbeten. Svara i formuläret nedanför om du är intresserad av att diskutera någon av de uppslagen eller om du har en egen idé du vill presentera så hör vi av oss.

Förstudie installation av solceller på VA-anläggningar i södra Norrland

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som bland annat tar vara på spillvärme och i största möjliga mån drivs av fossilfri energi. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att installera solceller på våra anläggningar som kan bidra till den gröna elförsörjningen vi eftersträvar.

MittSverige Vatten & Avfall äger ett 40-tal avloppsreningsverk och ett 20-tal vattenverk med olika förutsättningar med avseende på utformning av byggnad, fri tomtyta, energibehov och solinstrålning. Utmaningen är att identifiera vilka av dessa anläggningar som är bäst lämpade för solceller, samt hur solcellssystemet på bästa sätt kan dimensioneras för att bidra till en kostnadseffektiv elförsörjning.

Problemformulering

Examensarbetet går ut på att göra en förstudie som undersöker möjligheten för MittSverige Vatten & Avfall att på ett kostnadseffektivt sätt installera solceller på sina anläggningar i syfte att producera grön el till sin drift.

Uppdrag

Vi ser gärna att examensarbetet innefattar:

  • Identifiering av vilka anläggningar som är lämpliga för installation av solceller och utifrån detta välja ut några anläggningar att gå vidare med för fortsatta beräkningar.
  • Dimensionering av storlek på solcellssystemen på valda anläggningar och därefter beräkna den teoretiska mängden el dessa skulle generera under ett normalår.
  • Beräkning av ungefärlig kostnad för föreslagna installationer samt återbetalningstiden givet den uppskattade kostnaden.

Målet med förstudien är att den ska kunna utgöra ett underlag för ett investeringsbeslut, och även fungera som ett dokument att använda som grund vid en eventuellt efterföljande upphandling.

En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när examensarbetet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot energiteknik eller annat nära relaterat studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt .

För frågor om examensarbetet kontakta:

Maria Sällström, avdelningschef, affärsområde VA
maria.sallstrom@msva.se
070 – 190 54 83

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson
lena.jonsson@msva.se

Idé om exjobb

Presentera gärna din idé i det här formuläret, så hör vi av oss till dig.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Kontakt

Lena Jönsson HR-ansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.