Fjärravlästa, smarta vattenmätare

Lyckat pilotprojekt har lett till att vi byter alla mekaniska mätare till fjärravlästa, så kallade smarta, mätare i våra tre ägarkommuner Sundsvall, Nordanstig och Timrå.

Från november 2020 och sex månader framåt pågick ett pilotprojekt med fjärravlästa, så kallade smarta vattenmätare, som vi installerade hos hundra villaägare. Smarta vattenmätare kommer på sikt att kunna leverera data om vattenförbrukning i realtid men också skicka olika typer av larm, till exempel larm om läckage och temperatur (frostlarm). De smarta vattenmätarna kommer också att ge oss möjlighet att debitera kunderna utifrån deras faktiska vattenförbrukning.

Smarta vattenmätare har funnits relativt länge. Under senare år har möjligheterna till fjärrkommunikation förbättrats, men även när det gäller mätarnas funktioner och antalet leverantörer som kan erbjuda denna typ av mätare.

Pilotprojektet hade sin grund i ett mindre testprojekt som vi gjorde 2019 tillsammans med Mitthem och Servanet där fjärravlästa, smarta vattenmätare testades i Mitthems fastigheter i Sundsvall. Testprojektet gav positiva erfarenheter och i samverkan med Servanet utökar vi nu till att prova tekniken för vattenmätare hos villaägare.

Det finns olika tekniker för att skicka data från vattenmätarna till MittSverige Vatten och Avfalls debiteringssystem. Utifrån de tester som utförts kommer vi att även fortsättningsvis använda oss av fjärravläsning via Lpwan vilket är ett nätverk som i Sundsvall och Timrå sköts av Servanet. Om det är denna teknik som ska användas framöver kan Servanet erbjuda detta även i Nordanstig genom samarbete med Fiberstaden.

Pilotprojektets utvärdering har lett till ett beslut att byta ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta vattenmätare. Det kommer på sikt att höja kvaliteten för oss och servicen för våra kunder.

Generellt kan man säga att denna typ av sensorbaserad och fjärravläst teknik (ofta kallat IoT – Internet of Things) kan komma att användas på många fler sätt inom vår verksamhet. Och teknikutvecklingen inom området öppnar för många fler lösningar i framtiden vilket kommer att öka våra möjligheter till effektivare drift- och miljöövervakning.

Smarta vattenmätare (Utveckling.Sundsvall)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.