Förstudie läkemedelsrening Sundsvall

MittSverige Vatten & Avfall har utrett påverkan av läkemedelsrester i havsmiljön vid våra tre största avloppsreningsverk i Sundsvall.

Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör någon risk för havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig och där ligger vi nära och ibland över gränsvärdena för vissa läkemedel säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall.

Resultatet är ett viktigt underlag för beslut om att eventuellt införa läkemedelsrening vid Sundsvalls avloppsreningsverk. Läkemedelsrester kan bland annat påverka fiskar och andra levande organismer, till exempel genom hämmad fortplantning och effekter på gälar och njurar hos fiskar.

Nyhet: Sundsvallsfjärden känslig för läkemedelsrester
Läs rapport på förstudie läkemedelsrening Sundsvall på Svenskt Vattens webbplats

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.