Hållbara tillsammans

Hållbara tillsammans var ett EU-projekt där MittSverige Vatten & Avfall och Mitthem samarbetade för en mer hållbar framtid.

Det övergripande målet i projektet var att minska mängderna sopor genom att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Målet var också att minska användningen av vatten och energi. På några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg mäter vi och följer upp förändringen. När projektet avslutades hade avfallsmängderna och vattenkonsumtionen minskat med upp till ca 20%.

Tillsammans skapade vi två hållbarhetslokaler där vi utbildar i hur man lever hållbart och tar hand om våra gemensamma resurser. Hållbarhetsutbildningen har hållits på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Deltagarna får lära sig hur man tar hand om ett hem såväl praktiskt som ur ett hållbart perspektiv. Målet i EU-projektet var att 300-500 personer skulle gå vår hållbarhetsutbildning. När projektet avslutades 2019 hade 786 personer gått den.

Utbildningens innehåll:

  • Brandsäkerhet
  • Skadedjursbekämpning
  • Kök och badrum
  • Tvättstuga
  • Avlopp
  • Kemikalier
  • Källsortering
  • Elkunskap

Samarbetet kring Hållbara Tillsammans kommer att fortsätta och utvecklas vidare. Om du har några frågor eller vill komma på en hållbarhetsutbildning, hör av dig till kommunikation@msva.se

Logotyper: Europeiska unionen, Mitthem, Hållbara tillsammans

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.