Klimatberäkningsverktyg för VA-anläggningar

Under våren 2022 är MittSverige Vatten och Avfall en av arton VA-organisationer som testar ett klimatberäkningsverktyg som Svenskt Vatten utvecklar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetet med en branschgemensam metodik för att beräkna klimatpåverkan påbörjades under 2020, och MittSverige Vatten och Avfall deltog även våren 2021 i utvärderingen.

Verktyget är tänkt att förenkla arbetet med att beräkna, redovisa och följa upp klimatavtrycket som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningar. Beräkningsmodellen följer strukturen för Greenhouse Gas Protocol (sidan är på engelska).

Klimatberäkningsverktyg för VA-anläggningar (Svenskt Vatten)

Kontakt

Anita Lindholm KMA-samordnare

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.