Kemisk screening som stöd för uppströmsarbete

Vi är med i ett nationellt projekt som ska ta fram stöd för VA-branschens framtida uppströmsarbete. I projektet kommer vi, tillsammans med några andra VA-organisationer, att undersöka förekomsten av ett stort antal ämnen i avloppsvatten från olika delar av ledningsnätet.

Prover kommer att tas i brunnar på ledningsnätet nedströms ettsjukhus, ett handelsområde, ett industriområde och ett bostadsområde med flerbostadshus. Projektet kommer också att analysera inkommande vatten till reningsverken.

Med kemisk screening, en modern analysteknik, är det möjligt att analysera och identifiera ett stort antal ämnen i ett prov. IVL (Svenskamiljöinstitutet) och RISE (Research Institutes of Sweden) ska ta fram en lista på ett antal organiska substanser, metaller, läkemedel och PFAS tillgrund för vad som ska analyseras. De gör också en bedömning av vilka risker och faror som kan kopplas till ämnena på listan. Projektet kommer att titta på hur ämnena skiljer sig beroende på belastning från de olika områdena och kartlägga om olika kemiska ämnen kan korreleras med särskilda verksamheter.

– Resultatet kommer att bli ett stöd för oss och andra VA-organisationer när vi ska prioritera informationskampanjer eller andra uppströmsåtgärder mot olika typer av aktörer, säger Jessica Schröder, samordnare för uppströmsarbetet på MSVA.

Provtagningarna vid de olika punkterna kommer att göras i juni i år, resultatet ska publiceras i en SVU-rapport under våren 2024. Deltagande VA-organisationer förutom MSVA är Stockholm Vatten och Avfall, Käppala, Mälarenergi Vatten och Uppsala Vatten. Projektet finansieras med medel från VA-organisationerna, Svenskt Vatten Utveckling och IVL.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.