Rening av dagvatten med biofilter

På södra sidan om Sundsvallsbron håller MittSverige Vatten och Avfall tillsammans med Luleå tekniska universitet och Trafikverket på med ett test för att komma fram till det bästa sättet att rena dagvatten från vägar och parkeringar.

Vi har byggt ett filter som renar dagvatten på tre olika sätt. En del renar med sand, kalk och gräs. Den andra med sand och grus och den tredje med sand och gräs.

Vattnet från varje del går sedan till varsin egen brunn. Där kan man mäta och jämföra vilken av delarna som gör det bästa jobbet med att rena dagvattnet. Och det är ju bra att veta eftersom vi vill rena ännu mer vatten i framtiden.

Dagvatten från vägar innehåller tungmetaller, olja och ämnen som vi inte vill få ut i våra vattendrag. Därför måste vi göra det vi kan för att rena vattnet.

MittSverige Vatten och Avfall ingår i Dag&Nät, ett kompetensnätverk inom dagvatten- och ledningsnät. Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap.

Utgångspunkterna i forskningen är samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, och det finns en nära samverkan med privata och offentliga aktörer. I nätverket ingår Luleå tekniska universitet, MittSverige Vatten och Avfall, Vakin (Umeå), Bodens kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Östersunds kommun, VA SYD, RISE (Research institutes of Sweden), NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) och Svenskt Vatten.

Hittills publicerade resultat

Behandling av metaller och mikroplast i dagvattenbiofilter (Luleå tekniska universitet)
Hur påverkas reningen i ett dagvattenbiofilter av en förbehandlingsanläggning? (Luleå tekniska universitet)
Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast (Luleå tekniska universitet)

Anmäl dig till Dag&Näts nyhetsbrev (Luleå tekniska universitet)

Kontakt

Anna Maria Kullberg Processansvarig utveckling

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.