Dag & Nät

MittSverige Vatten & Avfall är delaktiga i Dag&Nät, som är ett kompetensnätverk inom VA-teknik.

Dag&Nät vid Luleå Tekniska Universitet utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Läs mer på Svenskt Vattens webbplats.

Anmäl dig till Dag&Näts nyhetsbrev här.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.