Fjärravlästa vattenmätare

Från november 2020 och sex månader framåt pågår ett pilotprojekt med fjärravlästa vattenmätare som vi installerat hos hundra villaägare.

Idag kan fjärravlästa, så kallade smarta, vattenmätare inte bara leverera data om vattenförbrukning i realtid utan också skicka olika typer av larm, till exempel larm om läckage och temperatur (frostlarm). De fjärravlästa vattenmätarna kommer att ge oss möjlighet att debitera kunderna utifrån deras faktiska vattenförbrukning och kunna larma om det till exempel är en vattenläcka i fastigheten.

Fjärravlästa vattenmätare har funnits relativt länge. Under senare år har möjligheterna till fjärrkommunikation förbättrats, men även när det gäller mätarnas funktioner och antalet leverantörer som kan erbjuda denna typ av mätare.

Pilotprojektet har sin grund i ett mindre testprojekt som vi gjorde 2019 tillsammans med Mitthem och Servanet där fjärravlästa vattenmätare testades i Mitthems fastigheter i Sundsvall. Testprojektet gav positiva erfarenheter och i samverkan med Servanet utökar vi nu till att prova tekniken för vattenmätare hos villaägare.

Det finns olika tekniker för att skicka data från vattenmätarna till MittSverige Vatten & Avfalls debiteringssystem. Utifrån de tester som utförts kommer vi att även fortsättningsvis använda oss av fjärravläsning via Lpwan vilket är ett nätverk som i Sundsvall och Timrå sköts av Servanet. Om det är denna teknik som ska användas framöver kan Servanet erbjuda detta även i Nordanstig genom samarbete med Fiberstaden.

När sexmånadersperioden har gått kommer pilotprojektet att utvärderas. Då kommer vi bland annat att ta ställning till mätartypen, fjärravläsningens funktion och hur insamlad information kan användas för att höja kvaliteten för oss och servicen för våra kunder.

Generellt kan man säga att denna typ av sensorbaserad och fjärravläst teknik (ofta kallat IoT – Internet of Things) kan komma att användas på många fler sätt inom vår verksamhet. Idag har vi flera testprojekt på gång, bland annat för att ordna fjärravlästa bräddflödesmätare i våra avloppssystem och för att registrera och mäta regnvatten som läcker in i våra spillvattenledningar. Och teknikutvecklingen inom området öppnar för många fler lösningar i framtiden vilket kommer att öka våra möjligheter till effektivare drift- och miljöövervakning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.