Hållbara tillsammans

Hållbara tillsammans är ett EU-projekt där MittSverige Vatten & Avfall och Mitthem samarbetar för en mer hållbar framtid.

Genom vår flerspråkiga Hållbarhetsskola vill vi stärka integrationen och inspirera till bra miljöval i vardagen. Målet är att minska avfallsmängderna samt användningen av vatten och energi på utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg.

Ett annat viktigt mål är att utveckla en modell för praktik och handledning som kan användas för integration i arbetslivet.

En skola i tre delar

Vår Hållbarhetskola är uppdelad i tre delar:

  • Teoretisk – deltagarna får lära sig om allmännyttan och våra gemensamma resurser i en demokrati.
  • Praktisk – deltagarna får en praktisk genomgång av saker de behöver veta för att bo och sköta sin lägenhet på ett hållbart sätt. Skolan är förlagd i en speciellt utformad utbildningslokal där vi arbetat med att visualisera kunskaper på olika sätt och också blanda det med interaktiva stationer.
  • Studiebesök – besök på lokala anläggningar inom vatten, avfall och energi.

Praktikantmodell

Ett annat viktigt mål för Hållbara tillsammans är att utveckla en modell för praktik och handledning som kan användas för integration i arbetslivet.

Utöver vår Hållbarhetsskola och praktikmodell är ambitionen att projektet även ska ordna kampanjer och event samt samarbeta med skolor och övriga lokala aktörer.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.