Hållbara tillsammans

Hållbara tillsammans är ett EU-projekt där MittSverige Vatten & Avfall och Mitthem samarbetar för en mer hållbar framtid.

Tillsammans har vi skapat två hållbarhetslokaler där vi utbildar i hur man lever hållbart och tar hand om våra gemensamma resurser.

Det övergripande målet i projektet är att minska mängderna sopor genom att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Målet är också att minska användningen av vatten och energi. På några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg mäter vi och följer upp förändringen.

Hållbarhetsskolan hålls på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Deltagarna får lära sig hur man tar hand om ett hem såväl praktiskt som ur ett hållbart perspektiv.

Utbildningen innehåller:

  • Brandsäkerhet
  • Skadedjursbekämpning
  • Kök och badrum
  • Tvättstuga
  • Avlopp
  • Kemikalier
  • Källsortering
  • Elkunskap

Har du några frågor eller vill du gå utbildningen, kontakta gärna oss på hallbaratillsammans@mitthem.se

Praktikantmodell

Ett annat viktigt mål för Hållbara tillsammans är att utveckla en modell för praktik och handledning som kan användas för integration i arbetslivet.

Utöver vår Hållbarhetsskola och praktikmodell är ambitionen att projektet även ska ordna kampanjer och event samt samarbeta med skolor och övriga lokala aktörer.

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.