Dag&Nät

MittSverige Vatten & Avfall ingår i Dag&Nät, ett kompetensnätverk inom dagvatten- och ledningsnät. Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap.

Utgångspunkterna i forskningen är samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, och det finns en nära samverkan med privata och offentliga aktörer. I nätverket ingår Luleå tekniska universitet, MittSverige Vatten&Avfall, Vakin (Umeå), Bodens kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Östersunds kommun, VA SYD, RISE (Research institutes of Sweden), NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) och Svenskt Vatten.

På södra sidan om Sundsvallsbron håller MittSverige Vatten & Avfall tillsammans med Luleå tekniska universitet och Trafikverket på med ett test för att komma fram till det bästa sättet att rena dagvatten från vägar och parkeringar.

Vi har byggt ett filter som renar dagvatten på tre olika sätt. En del renar med sand, kalk och gräs. Den andra med sand och grus och den tredje med sand och gräs.

Vattnet från varje del går sedan till varsin egen brunn. Där kan man mäta och jämföra vilken av delarna som gör det bästa jobbet med att rena dagvattnet. Och det är ju bra att veta eftersom vi vill rena ännu mer vatten i framtiden.

Dagvatten från vägar innehåller tungmetaller, olja och ämnen som vi inte vill få ut i våra vattendrag. Därför måste vi göra det vi kan för att rena vattnet.

Läs mer om forskningsprojektet på Luleå tekniska universitets webbplats:
Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till avancerade tekniklösningar

Läs mer på Svenskt Vattens webbplats.
Anmäl dig till Dag&Näts nyhetsbrev här.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.