Offentliga handlingar och diarium

Genom offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter som finns hos kommunen och hos kommunala bolag som vårt.

Offentlighetsprincipen har funnits ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Diarium

All skriftlig information till och från kommunen blir vanligtvis till allmänna handlingar. De allmänna handlingarna registereras i ett register som kallas diarie. Diariet är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta.

Läs mer om Offentlighetsprincipen

Taxor för kopior av allmänna handlingar för MittSverige Vatten & Avfall

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.