Om företaget

MittSverige Vatten & Avfall ägs av Sundsvall Vatten AB (76 procent), Timrå Vatten AB (18 procent), Reko Sundsvall AB (4 procent) och Nordanstig Vatten AB (2 procent).

Vårt uppdrag är att ge en god service inom vatten och avfall för våra medborgare. Sedan 2017 är MittSverige Vatten och Reko Sundsvall tillsammans MittSverige Vatten & Avfall. I Timrå och Nordanstig hanteras avfallet av kommunen precis som tidigare.

Karta som visar var MittSverige Vatten och Avfall finns, alltså i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner.

 

Vatten och avlopp

Det rena kallvatten som du får i din kran kommer från en av våra vattentäkter. Vattnet leds från vattentäkten till din kran via vårt vattenledningsnät. När du har använt vattnet (druckit, tvättat,
lagat mat, spolat och så vidare) rinner det vidare till något av våra avloppsreningsverk. Där passerar vattnet tre reningssteg, mekanisk, kemisk och biologisk rening och sedan släpper vi ut det i kretsloppet igen.

Avfall

Vi ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Sundsvalls kommun. Det betyder att vi sköter tömningen av den bruna och den gröna tunnan. Vi ansvarar också för de tre bemannade återvinningscentralerna som finns i kommunen och hämtar avloppsslam från tankar och brunnar. Återvinningsstationerna som är obemannade är det inte vi som ansvarar för, men vi talar om hur du ska sortera dina förpackningar och tidningar.

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.