Om MittSverige Vatten och Avfall på andra språk

Sundsvallin kunnassa vastuu kunnallisesta vedestä ja viemäristä, sekä talousjätteiden noutamisesta on meillä. Timråssa ja Nordanstigissa talousjätteistä huolehtii kunta. Taksoistamme päättää kunnanvaltuusto vuosittain.

MittSverige Vatten & Avfallin tehtävänä on antaa asukkaille hyvää vesi- ja jätehuollon palvelua. Yrityksemme omistavat Sundsvall Vatten AB (76 %), Reko Sundsvall AB (4 %), Timrå Vatten AB (18 %) ja Nordanstig Vatten AB (2 %). Toiminta perustuu täysin maksurahoitukseen.

Vesi- ja viemäriverkosto

Puhdas kylmä talousvesi hanastasi tulee yhdestä vesilähteestämme. Vesilähteestä vesi johdetaan hanaasi vesijohtoverkostomme kautta. Kun olet käyttänyt vettä (juonut, pessyt pyykkiä, laittanut ruokaa, huuhdellut wc:n ja muuta sellaista) se juoksee edelleen johonkin jätevedenpuhdistamoomme. Puhdistamossa jätevedet puhdistetaan kolmessa eri vaiheessa; mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Tämän jälkeen vesi palautetaan takaisiin kiertokulkuun mereen, järviin ja vesistöihin.

Vessanpytystä viemäriin huuhdellut suuret roskat kuten kosteuspyyhkeet, vanupuikot ja terveyssiteet tukkivat vesijohtoja, mutta ne voivat johtaa myös siihen, että käytössä olevat pumput pysähtyvät. Jos näin pääsee käymään, likavettä tarvitaan ehkä päästää luontoon pumpun korjaamisen aikana. Muista siis, että vessanpytystä saa laskea ainoastaan virtsaa, ulostetta ja vessapaperia.

Jätteet

Sundsvallin kunnassa talousjätteiden noutamisesta vastaamme me. Me siis huolehdimme ruskean ja vihreän jäteastian tyhjentämisen. Me vastaamme myös kunnan kolmesta miehittämättömästä kierrätyskeskuksesta ja haemme jätelietteet säiliöistä ja kaivoista. Me emme vastaa miehittämättömistä kierrätyspisteistä, mutta vastaamme mielellämme kysymyksiisi siitä, miten parhaiten lajittelet pakkauksesi ja lehtesi.

Vuodot vesijohdoissa

Meillä MittSverige Vatten & Avfallilla on vastuu yleisestä vesijohtoverkostosta, jolla tarkoitetaan kiinteistön ulkopuolella olevaa verkostoa. Jos vuoto on sattunut kiinteistön ulkopuolella, esimerkiksi kadulla, lähetä sähköpostia osoitteeseen kundservice@msva.se.

Liitoskohta, jossa vesijohtosi yhtyvät kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, on usein 0,5 metriä kiinteistörajan ulkopuolella. Kiinteistönomistajana olet itse vastuussa vedenvuodoista kiinteistösi sisällä liitoskohtaan saakka.

Vedenvuodon sattuessa otat yhteyttä putkimieheen tai LVI-asentajaan, joka voi auttaa ongelman korjaamisessa. Sinun on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme aina, kun vesimittarille on sattunut jotain tai sitä pitää huoltaa, tai vedentulo kadulla pitää sulkea.

Viemärissä tulvii

Jos viemärisi alkaa tulvia, lähetä sähköpostia osoitteeseen kundservice@msva.se. Jos vesi on aiheuttanut vahinkoa, on tärkeää, että otat yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi. Jos tarvitset tyhjennyspumppauksen, ota yhteyttä pelastuspalveluun soittamalla numeroon 112.

Ota yhteyttä

Sähköposti: kundservice@msva.se Postiosoite: Box 189, 851 03 Sundsvall
Käy meillä arkipäivisin 08.00-16.00 (lounas suljettu 11.30–12.30): Stuvarvägen 17, Sundsvall

Henkilötiedot

Tietosuoja-asetuksen GDPR nojalla käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme toimittaa palvelujamme ja periä niistä maksut.

In Sundsvalls komun hobn mir di farantvortlekhkayt far komunaln vaser un oprin, un tsu opnemen heymish opfal. In Timrå un Nordanstig iz der heymish opfal ongefirt funem komun. Undzere optsoln vern bashtimt yedes yor fun di onfirers inem komun.

MittSverige Vatten&avfalls oyfgabe iz tsu gebn a gute badinung benegeye vaser un opfal far undzere birger. Mir zenen bazesn fun Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) un Nordanstig Vatten AB (2%). Di tetigkayt iz in gantsn finantsirt mit optsoln.

Vaser un oprin

Dos rayne kalte vaser vos du bakumst in dayn kran kumt fun aynem fun undzere kvaln mit vaser. Dos vaser iz gefirt fun di kvaln mit vaser tsu dayn kran iber undzerer vaser-kanalizatsye. Ven du host genutst dos vaser (getrunken, gevasht, gekocht, geshvenkt dem toalet un azoy vayter) rint dos vayter tsu aynem fun undzere verk benegeye oysraynikung funem oprin. Dortn pasirt dos vaser dray raynikungsetapen, a mechanishe, a chemishe un a biologishe raynikung un dernoch lozn mir dos aroys inem yam, ozeres un taychn un vider tsurik tsu der tsirkulatsye,.

Groyse opfaln, vi opvish-servetkes, tops un damen-bandazhn vos vern aropgeshvenkt inem oprin farshafn nisht bloyz az s´vet ongeshtupt in di rern, ober s´ken oychet aroysrufn az di plumpen shteln zich op. Oyb dos pasirt, ken men darfn aroyslozn dos umzoyber vaser in der natur bes der plump vet farrichtet. Dos hayzt az bloyz pish, kak un toaletpapir kenen aropgeshvenkt vern.

Opfal

Mir zenen farantvortlech far brengen dem haymishn opfal in Sundsvalls komun. Dos hayst az mir firn on mit oyslaydikn dem broynen un grinen mistkastn. Mir zenen oych farantvortlech far di dray tsentraln mit vidertsirkulatsye, vu dray mener arbetn, vus oych iz faran inem komun un brengen oprin-shlam fun undzere tanken un brunen. Mir zenen nisht farantvortlech far di stantsyes fun vidertsirkulatsye, velche arbetn on mentshen, ober mir entfern gern oyf fragn vi azoy du zolst sortirn peklech un tsaytungen.

Oyb du bakumst a vaser-rin

Mir in MittSverige Vatten&Avfall zenen farantvortlech far dem algemaynen rern-nets, dos hayst rern droysndik funem gruntaygns. Oyb der rin iz entshtanen droysndik funem gruntaygns, tsum bayshpil oyf der gas.

Der farbindungspunkt, vu dayne rern vern ongeshlosn tsu dem nets un oprin-rern ligt oftmol 0,5 meter droysndik fun der grenets funem gruntaygns. Vi a balebos fun a gruntaygrns bistu farantvortlech far dem vaser-rinen in dayn grunt-aygns biz dem farbindungspunkt.

Oyb du bakumst a vaser-rin kontaktirstu an instalator oder a VVS-monter vus ken dir helfn tsu farrechtn dem problem. Du darfst tomid kontaktirn undzer koynem-dinst ven epes hot pasirt oder darf hilf mit a vaser-mos oder oyb dos vaser mus farmacht vern in droysn oyf der gas.

Farflaytsung durch dem oprin

Oyb du bist bafaln fun a farflaytsung, shik a blitspost tsu kundservice@msva.se. Oyb dos vaser hot epes kalye gemacht, zolstu oych trachtn tsu kontaktirn dayn gezelshaft far farzicherungen. Darfstu az me zol pompn trukn, kontaktir dem Räddningstjänsten (Di instants vegn dem rateven). Ruf 112.

Kontaktir undz

Blitspost: kundservice@msva.se Postadres: Box 189, 851 03 Sundsvall
Basuch undz a togteglechern vochntog 8.00-16.00 (farshlosn vegn lontsh 11.30-12.30): Stuvarvägen 17, Sundsvall

Parshoyn-informatsye

Mit shtits funem gezets vegn hitn zich fun data (dataskyddsförordningen), GDPR, bahandlen mir dayn parshoyn-informatsye keday tsu kenen leverirn un nemen batsolt far undsere badinungen.

Sundsvallin kunnassa meilä oon vastuu kunnan veestä ja vesijätheestä, ja kans huushollitten jätheitten noutamisesta. Timråssa ja Nordanstigissä se oon kunta joka hantteeraa huushollijätheet. Meän taksat päätethään joka vuosi kunnanvaltuustossa

MinunRuotti Vesi & Jätheen tehtävä oon ette antaa hyvän palvelun vesi ja jäte kysymyksissä meän asukhaile. Sundsvall Vesi AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vesi AB (18%) ja Nordanstig Vesi AB (2%) omistava meät. Toiminta rahotethaan kokohnaans maksoila.

Vesi ja vesijäte

Se puhas kylmävesi jonka sie saat sinun kraahnaan tullee jostaki meän vesilähtheistä. Vesi tullee lähtheestä sinun kraahnaan meän vesileetninkiverkoston kautta. Ko sie olet käyttäny veen (juonu, pessy, laittanu ruokaa, laskenu tualetissä ja niin pois päin) se valoaa johonki meän jätevesipuhistuslaitokshiin. Sielä se mennee läpi kolme puhistusaskelta, mekaninen, keeminen ja piolookinen puhistus ja sitte met laskema sen merheen, järhviin eli jokhiin pyörimhään takasi.

Isoja roskia, niinku kosteussärvettiä, topsia ja pintoja joita laskethaan aavlophiin/jätevesiputkhiin ei aivan tehe toppia putkissa mutta saattaa kans aiheuttaa ette pumput joita käytethään asettuva. Jos se tapahtuu niin likasta jätevettä saattaa tulla ulos luonthoon sillä aikaa ko pumppuja korjathaan, niin muistakaa ette se oon vain kusta, paskaa ja tualettipaperia joita saapii laskea alle.

Jäte

Meilä oon vastuu noutaa huushollijätheet Sundsvallin kunnassa. Se merkittee ette met hoijama pruunin ja vihriäisen tynnyrin tyhjentämisen. Meilä oon kans vastuu niistä kolmesta kierätysasemista kunnassa missä oon henkilökunta ja nouama jätesakkaa tankista ja kaivoista. Kierätysasemat ilman henkilökuntaa ei ole meän vastuuessa, mutta met vastaama mieleläns jos sulla oon kysymyksiä kunka sortterata pakkaukset ja avisit.

Jos sulla tullee vesivuoto

MinunRuotti Vesi & Jäte vastaa yhtheisestä putkiverkostosta, niistä putkista jokka oon ulkopuolela taloa. Jos vuoto oon tullu talon ulkopuolela, esimerkiksi kaula, lähätä sähköposti kundservice@msva.se.

Johtokohta, missä sinun putket liittyvä kunnan vesi- ja viemäriverkosthoon oon usseen puoli meeteriä ulkopuolela talon raijaa. Talonomistajanna sulla oon vastuu vesivuo’oista sinun talon rajojen sisälä johtokohthaan saakka.

Jos sulla tullee vesivuoto sie otat yhtheyttä mokkarin eli VVS-monttöörin kans joka saattaa auttaa sinua korjata vian. Sie häyt aina ottaa yhtheyttä meän asiakaspalvelun kans jos jotaki oon tapahtunnu eli tarttee tehhä vesimittarille  eli jos veen häätyy sulkea ulkona kaula.

Tulva viemärin kautta

Jos sulla tullee tulva, lähätä  sähköposti  kundservice@msva.se. Jos vesi oon tehny vahinkoa, muista kans ilmottaa sinun vakkuutuspuulaakile. Jos sie tarttet pumppausta, ota yhtheyttä pelastustoiminan kans, soita 112.

Ota yhtheyttä

Sähköposti: kundservice@msva.se Postiosote: Box 189,851 03 Sundsvall
Tule käyhmään arkipäivinä 8.00-16.00 (päiväruanaikana kiini 11.30-12.30): Stuvarvägen 17, Sundsvall

Henkilötiot

Taattasuojeluslain mukhaan, GDPR, met käytämä sinun tietoja ette saattaa toimittaa tehtävät ja ottaa makson meän palvelusta.

Sjädtavallie gielddas mis lea ovddasvástádus gieldda čázis ja ruccis, ja maid dállodoalloroskkiid viežžamušas. Timrås ja Nordanstiges dállodoalloroaskkit hálddašuvvojit gielddain. Mávssut mearriduvvojit jahkásaččat gieldda ollesčoahkkimis.

MittSverige Vatten & Avfall bargu lea addit buori bálvaleami gieldda čázi ja rucci ektui gieldda orruide. Min oamasteaddjit leat Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) ja Nordanstig Vatten AB (2%). Doaibma lea ollásit ruhtaduvvon divadagain.

Čáhci ja golggiidus

Dat buhtis galbmačázi maid oaččut du čáhceluoittagis boahtá ovtta min ádjagiin. Čáhci láidejuvvo ádjagis du čáhceluoitagii min čáhceláidehanfierpmádagas. Go leat geavahan čázi (juhkan, bassan, reiden biepmu, golggahan hivssega ja nu ain viidaseabbut) de čáhci golgá viidáset soames min golggiidusbuhtistandoaimmahagaide. Doppe čáhci manná golbma buhtistanlávkki meaddel, mekánalaš, kemihkalaš ja biologalaš buhtisteamis ja maŋŋel luoitit dan merrii, jávriide ja jogaide ja nu fas ruovttuluotta birrajohtimii.

Stuora roaskkit dego njuoskaservieahtat, topset ja ravssat maid golggihat hivssegii eai beare bisset golggiidusaid muhto dat maid dahket ahte bumbbát mat geavahuvvojit sáhttet bissánit. Jus dat dáhpáhuvvá de sáhttá dárbbahit duolva čázi luoitit lundui dan botta go divvut bumbbáid. Golgget dušše cissa, baikka ja hivssetbáhpira hivssegis.

Roaskkit

Mis lea ovddasvástádus viežžat dállodoalloroskkiid Sjädtavallie gielddas. Dat mearkkaša ahte mii hálddašit gurremuša dain ruškes ja ruoná dutnuin. Mis lea maid ovddasvástádus dain golbma ođasmahttindoaimmahagain gos leat bargit gielddas ja viežžat golggiidusstánžži táŋkkain ja gáivvuin. Ođasmahttindoaimmahagat gos eai leat bargit eai leat min ovddasvástádusas, muhto min vástidit mielalaččat jearaldagaide gokte galggat juogadit.

Jus oaččut čáhcesuođu

MittSverige Vatten & Avfalles lea ovddasvástádus almmolaš láidenfierpmádagas, dat leat fierpmádagat olggobealde opmodaga. Jus suođđu lea olggobealde opmodaga, ovdamearkka dihte raŧis, sádde dieđahusa kundservice@msva.se.

Sadji, gos du fierpmádat searvá gieldda čáhce- ja golggiidusláidenfierpmádahkii lea dávjá 0,5 mehtera olggobealde dálloopmodatráji. Opmodateaiggádin dus lea ovddasvástádus čáhcesuođuin iežat opmodagas gitta ovttastatsadjái.

Jus oaččut čáhcesuođu de váldde oktavuođa bohccidivvuin vai VVS-monterejeddjiin gii sáhttá du veahkehit. Don fertet álu minguin váldit oktavuođa jus juoga dáhpáhuvvá dahje jos juoidáid fertet dahkat čáhcemihttáriin dahje jus fertet čázi giddet raŧis.

Dulvvadeapmi golggiidusas

Jus šaddá dulvvadeapmi, sádde dieđahusa kundservice@msva.se. Jus čáhci lea dahkan vahága, jurddaš maid váldit oktavuođa du dáhkádusfitnodagain. Dárbbahat go bumbenveahki, váldde oktavuođa várjalusbálvalusain, riŋge 112.

Váldde oktavuođa

E-boastta: kundservice@msva.se Boastačujuhus: Box 189, 851 03 Sjädtavallie
Guossástala min árgabeivviid 8.00-16.00 (boradanboddu 11.30-12.30): Stuvarvägen 17, Sjädtavallie

Persovdnadieđut

Dieđasuodjalanláhkaásahusa doarjagiin, GDPR, mii hálddašit du persovdnadieđuid vai sáhttit fuolahit ja maid váldit mávssu iežamet bálvalemiin.

Ka Sundsval komuna amen si amen odgovornost katar komunalnopani-paj em kanalizacija, sar i pala cidinipe ceresko otpadi-gunuj. Ka Timro aj Nordastig rukuina-cerena ceresko otpadi katar komuna. Amare taxe odredin pe svako bers katar opstinsko vece.

MittSverige Vatten&Avfall lengri buti isi te del jek shukar servisi kroz-katar pani em otpadi-gunuj amare manushenge-gradjanja. Amen jam vlasnici kotar Sundsvall Vatten AB (76%) Reko Sundsvall AB(4%), Timrå Vatten AB(18%) em Nordanstig Vatten AB(2%). Buti i si potpuno pochindi-isplatime.

Pani em kanalizacija

Odova cisto sudro pani-paj so tu dobinea ki chiri cesma avel katar jek amaro vodovodi. Pani-paj avel dji kaj chiri cesma preko amari vodovodna mreza. Keda koristijan o pani ( piljan,haladan-thodan,chiradan hrana-maro mukljan o pani-paj ko chenefi-toaleti em itd)curini-djala dalje prema neko amaro kanalesopostrojenje kotar prociscavanje otpadno-melalo pani-paj. Kote o pani nachel trin korakurja za prociscavanje,mehanicko,hemisko em bioloshko ciscenje em onda amen mukas odova ko more-londo pani,jezerja-slatko pani, em potokurja-slatko pani em palpale pana ki ciklus.

Baro gunuj-djubre sar naprimer chindje maramice,stapici za kana em binde chudes ko odvodi na cherela samo stop ko cevi ali isto saj te cerel e pumpe so koristinenape achena. Ako desinipe odova shaj melalo kanalizacijako pani-paj trubula te mucelpe-ispustinena ki priroda za vreme dok e pumpe cerenape-popravinpe, godolese nek avela tumendje ki godi samo muter,khul em toaletpapiri saj te muches te djal kroz (chenefi) (kanalizacione cevi).

Gunuj-Otpadi

Amen sam odgovoni avdive kotar cheresko otpadi-gunuj ko Sundsval komuna. Odova znacil kaj amen vodis racuno em paznja te chudas-ispraznis kotar odola braon em zelene kante. Amen sam isto odgovorno kotar trin reciklazna centrja save isi ki komuna em anas kanalizacijako talogo-muljo katar rezervarja em bunarja. Reciklazna stanica naj opremime odova naj amari odgovornost, ali amen rado das odgovori na pitanje-pucimata sar te sortiris ci ambalaza em novine.

Ako tute procuril-thavdel o pani-paj

Amen ka MittSverige Vatten & Avfall ijam odgovorno kotar opsta vodovodna mreza, the phenelpe cevovodja avrjal kotar imovina. Ako avilo slucajno o curenje-thavdipe avri kotar o posedi, naprimer pe ulica, bichal e-posta ki kundservice@msva.se.

Povezime tacke,katar si tumare cevi povezime komunalno pani-paj em kanalizacijako mreza cesto nalazilpe pe 0,5 metro avrjal katar imovinska granica. Sar vlasniko kotar imovina tu ijan odgovorno katar pajesko curenje-thavdipe andrjal chiri imovina sa djikaj poveznatacka.

Ako tute procuril-thavdel kontaktirin vodoinstalateri ili VVS-monteri so shaj te pomoziltu te cheres-ispravis o problemi. Tu trubus uvek te kontaktiris amaro korisnicko servisi keda nesto desisajlo ili trubul-mora te cherelpe-ispravilpe vodomeri ili o pani-paj mora te phandelpe avri pe ulica.

Poplava preko kanalizacija

Ako tut arachel-pogodil poplava bichal e-posta ki kundservice@msva.se. Ako o pani-paj cherela steta, te na bistres kontaktiri chiro osiguranje. Ako tuce potrebno pumpa kotar zupanija-okrugo kontaktiri o servisi za spasavanje 112.

Kontaktiri amen

E-post: kundservice@msva.se Postadress: Box 189,851 03 Sundsvall
Poseti amen svako radno dive 8.00-00-16.00 (za rucak phandado 11.30-12.30):Sturavägen 17, Sundsvall

Licnapodatkurja

Kotar podrska katar zastita komjutersko podatkurja ,GDPR tretiris-dikhas tumare licne podatkurja te shaj te bichalen em pochinen amare usluge.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.