Press och kontaktpersoner

Följ oss och vårt arbete i vårt pressrum på MyNewsdesk. Där hittar du också en översikt av våra kontaktpersoner.

Från Byggplats Sundsvall nummer 1, 2022

Här ska kvävet bort från vattnet
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Ny anläggning renar Stenstans dagvatten
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Från Byggplats Sundsvall nummer 2, 2021

7,5 kilometer ledning dras till Essviks avloppsreningsverk
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Smarta Vattenmätare har koll på din förbrukning
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Från Byggplats Sundsvall nummer 2, 2020

Ny teknik testas för vattenrening i Sundsvall 
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Från Byggplats Sundsvall nummer 1, 2020

Järnvägssatsning kräver nya grävarbeten
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.