Press och kontaktpersoner

Följ oss och vårt arbete i vårt pressrum på MyNewsdesk. Där hittar du också en översikt av våra kontaktpersoner.

Från Byggplats Sundsvall nummer 2, 2020

Ny teknik testas för vattenrening i Sundsvall 
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Från Byggplats Sundsvall nummer 1, 2020

Järnvägssatsning kräver nya grävarbeten
(extern länk till tidningen Byggplats Sundsvall)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.