Styrelser och styrelsehandlingar

Varje bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter. Saknar du något protokoll ring oss så hjälper vi dig, 060-19 22 22.

MittSverige Vatten & Avfall AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Sedan 1 januari 2016 ingår även avfallstjänster i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, MittSverige Vatten & Avfall AB

Helge Sjödin (C) Ordförande
Jan Norberg (S) Vice ordförande
Sophia Beyer (S) Ledamot
Tony Andersson (M) Ledamot
Kenneth Challis (S) Ledamot
Ann-Christine Meiding (S) Ledamot
Per-Magnus Forsberg (M) Ledamot
Mats Zetterberg (KD) Ledamot
Carina Ohlson (C) Ledamot

Skicka e-post till MittSverige Vatten & Avfalls styrelse

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Sundsvall Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Sundvall Vatten AB

Helge Sjödin (C) Ordförande
Sophia Beyer (S) Vice ordförande
Kenneth Challis (S) Ledamot
Mats Zetterberg (KD) Ledamot

Skicka e-post till Sundsvall Vattens styrelse 

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Nordanstig kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Styrelseledamöter, Nordanstig Vatten AB

Carina Ohlson (C) Ordförande
Sven-Åke Eriksson (C) Vice ordförande
Johan Norrby (SD) Ledamot
Britt Sjöberg (S) Ledamot
Christoffer Johansson (S) Ledamot
Kaj Engström (M) Ledamot
Peter Åström (L) Ledamot

Skicka e-post till Nordanstig Vattens styrelse

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Reko Sundsvall AB ansvarar för avfallshanteringen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Reko Sundsvall AB

Ulf Sjölinder (S) Ordförande
Sophia Beyer (S) Vice ordförande
Mats Bäck (S) Ledamot
Martin Jägersten (V) Ledamot
Susanne Engstedt (L) Ledamot
Per-Magnus Forsberg (M) Ledamot
Börje Mattsson (SD) Ledamot

Skicka e-post till Reko Sundsvalls styrelse

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.