Styrelser och styrelsehandlingar

Varje bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter. Saknar du något protokoll ring oss så hjälper vi dig, 060-19 22 22.

MittSverige Vatten & Avfall AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Sedan 1 januari 2016 ingår även avfallstjänster i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, MittSverige Vatten & Avfall AB

Helge Sjödin (C) Ordförande Maila Helge Sjödin
Jan Norberg (S) Vice ordförande Maila Jan Norberg
Sophia Beyer (S) Ledamot Maila Sophia Beyer
Tony Andersson (M) Ledamot Maila Tony Andersson
Kenneth Challis (S) Ledamot Maila Kenneth Challis
Ann-Christine Meiding (S) Ledamot Maila Ann-Christine Meiding
Per-Magnus Forsberg (M) Ledamot Maila Per-Magnus Forsberg
Mats Zetterberg (KD) Ledamot Maila Mats Zetterberg
Carina Ohlson (C) Ledamot Maila Carina Ohlson

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Sundsvall Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Sundvall Vatten AB

Helge Sjödin (C) Ordförande Maila Helge Sjödin
Sophia Beyer (S) Vice ordförande Maila Sophia Beyer
Kenneth Challis (S) Ledamot Maila Kenneth Challis
Mats Zetterberg (KD) Ledamot Maila Mats Zetterberg

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Nordanstig kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Styrelseledamöter, Nordanstig Vatten AB

Carina Ohlson (C) Ordförande Maila Carina Ohlson
Sven-Åke Eriksson (C) Vice ordförande Maila Sven-Åke Eriksson
Johan Norrby (SD) Ledamot Maila Johan Norrby
Britt Sjöberg (S) Ledamot Maila Britt Sjöberg
Christoffer Johansson (S) Ledamot Maila Christoffer Johansson
Kaj Engström (M) Ledamot Maila Kaj Engström
Peter Åström (L) Ledamot Maila Peter Åström

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Reko Sundsvall AB ansvarar för avfallshanteringen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Reko Sundsvall AB

Ulf Sjölinder (S) Ordförande Maila Ulf Sjölinder
Sophia Beyer (S) Vice ordförande Maila Sophia Beyer
Mats Bäck (S) Ledamot Maila Mats Bäck
Martin Jägersten (V) Ledamot Maila Martin Jägersten
Susanne Engstedt (L) Ledamot Maila Susanne Engstedt
Per-Magnus Forsberg (M) Ledamot Maila Per-Magnus Forsberg
Börje Mattsson (SD) Ledamot Maila Börje Mattsson

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.