Styrelser och styrelsehandlingar

Varje bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen har en egen styrelse. Kontakta  oss via 060-19 22 22 eller myndighetspostlada@msva.se om du saknar något protokoll.

MittSverige Vatten & Avfall AB ansvarar för huvudmannens sysslor och ansvar, kompetens samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner, samt avfallstjänster i Sundsvalls kommun.

MittSverige Vatten & Avfall AB ägs idag av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%).

Styrelseledamöter, MittSverige Vatten & Avfall AB

Helge Sjödin (C), ordförande
Jan Norberg (S), vice ordförande
Sophia Beyer Rankila (S), ledamot
Tony Andersson (M), ledamot
Kenneth Challis (S), ledamot
Ann-Christine Meiding (S), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot
Mats Zetterberg (KD), ledamot
Carina Ohlsson (C), ledamot

Skicka e-post till MittSverige Vatten & Avfalls styrelse

Protokoll från det senaste styrelsemötet

Äldre protokoll för MittSverige Vatten & Avfall hittar du på Sundsvalls kommuns webbplats.

Sundsvall Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Sundvall Vatten AB

Helge Sjödin (C), ordförande
Sophia Beyer Rankila (S) vice ordförande
Kenneth Challis (S), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot
Mats Zetterberg (KD), ledamot

Skicka e-post till Sundsvall Vattens styrelse 

Protokoll från det senaste styrelsemötet

Äldre protokoll för Sundsvall Vatten AB hittar du på Sundsvalls kommuns webbplats.

Timrå Vatten är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Timrå kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun.

Styrelseledamöter, Timrå Vatten AB

Jan Norberg (S), ordförande
Bengt Nilsson (S), vice ordförande
Dan Nyström (SD), ledamot

Skicka e-post till Timrå Vattens styrelse

Protokoll från det senaste styrelsemötet

Äldre protokoll från Timrå Vatten AB hittar du på Timrå kommuns webbplats.

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Nordanstig kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Styrelseledamöter, Nordanstig Vatten AB

Carina Ohlson (C), ordförande
Sven-Åke Eriksson (C), vice ordförande
Johan Norrby (SD), ledamot
Stefan Nybom (S), ledamot
Kent Hammarström (S), ledamot
Kaj Engström (M), ledamot
Peter Åström (L), ledamot

Skicka e-post till Nordanstig Vattens styrelse

Protokoll för 2020

Protokoll för 2019

Protokoll för 2018

Reko Sundsvall AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Reko Sundsvall AB ansvarar för avfallshanteringen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Reko Sundsvall AB

Ulf Sjölinder (S), ordförande
Sophia Beyer Rankila (S), vice ordförande
Mats Bäck (S), ledamot
Martin Jägersten (V), ledamot
Susanne Engstedt (L), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot
Börje Mattsson (SD), ledamot

Skicka e-post till Reko Sundsvalls styrelse

Protokoll från det senaste styrelsemötet

Äldre protokoll för Reko Sundsvall AB hittar du på Sundsvalls kommuns webbplats.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.