MittSverige Vatten och Avfall AB

MittSverige Vatten och Avfall ansvarar för hållbara vatten-, avlopps- och avfallstjänster i Sundsvalls kommun, och vatten och avlopp i Timrå och Nordanstig.

Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra ägarkommuner bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

MittSverige Vatten och Avfall AB ägs idag av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%).

Styrelseledamöter, MittSverige Vatten och Avfall AB

Arianne Sundman (S), ordförande
Tony Andersson (M), vice ordförande
Christer Sjödin (SD), ledamot
Emil Esping (KD), ledamot
Helge Sjödin (C), ledamot
Johan Engström (S), ledamot
Leif Nilsson (S), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot

Jan-Erik Iversen (M), Suppleant
Kaj Engström (M), Supplenat
Robert Weidman (S), Suppleant
Maritza Villanueva Contreras (V), Suppleant

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.