MittSverige Vatten och Avfall AB

MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för hållbara vatten-, avlopps- och avfallstjänster i Sundsvalls kommun, och vatten och avlopp i Timrå och Nordanstig.

Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra ägarkommuner bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

MittSverige Vatten och Avfall AB ägs idag av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%).

Styrelseledamöter, MittSverige Vatten och Avfall AB

Helge Sjödin (C), ordförande
Jan Norberg (S), vice ordförande
Tony Andersson (M), ledamot
Kenneth Challis (S), ledamot
Ann-Christine Meiding (S), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot
Carina Ohlsson (C), ledamot
Desislava Cvetkova (S), ledamot

Skicka e-post till MittSverige Vatten och Avfalls styrelse

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.