Nordanstig Vatten AB

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Nordanstig kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Styrelseledamöter, Nordanstig Vatten AB

Carina Ohlson (C), ordförande
Sven-Åke Eriksson (C), vice ordförande
Johan Norrby (SD), ledamot
Stefan Nybom (S), ledamot
Kent Hammarström (S), ledamot
Kaj Engström (M), ledamot
Peter Åström (L), ledamot

Skicka e-post till Nordanstig Vattens styrelse

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.