Nordanstig Vatten AB

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Nordanstig kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Styrelseledamöter, Nordanstig Vatten AB

Patrik Gunsth (S), ordförande
Kaj Engström (M), vice ordförande
Carina Ohlson (C), ledamot
Eva Andersson (SD), ledamot
Sonny Gröning (S), ledamot

Skicka e-post till Nordanstig Vattens styrelse

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.