Reko Sundsvall AB

Reko Sundsvall AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Reko Sundsvall AB ansvarar för avfallshanteringen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Reko Sundsvall AB

Ulf Sjölinder (S), ordförande
Desislava Cvetkova (S), vice ordförande
Börje Matsson (SD), ledamot
Drinor Seljmani (), ledamot
Jan-Erik Iversen (M), ledamot
Martin Jägersten (V), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot

Skicka e-post till Reko Sundsvalls styrelse

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.