Sundsvall Vatten AB

Sundsvall Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Stadsbacken AB. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sundsvalls kommun.

Styrelseledamöter, Sundvall Vatten AB

Arianne Sundman (S), ordförande
Leif Nilsson (S), vice ordförande
Helge Sjödin (C), ledamot
Kevin Sahlin (SD), ledamot
Per-Magnus Forsberg (M), ledamot

Skicka e-post till Sundsvall Vattens styrelse

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.