Timrå Vatten AB

Timrå Vatten är ett kommunalt bolag som ägs till 100% av Timrå kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun.

Styrelseledamöter, Timrå Vatten AB

Jan Norberg (S), ordförande
Bengt Nilsson (S), vice ordförande
Dan Nyström (SD), ledamot

Skicka e-post till Timrå vattens styrelse.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.