För entreprenör

Här kan du hitta information för dig som är entreprenör

Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum ”Grönsta”. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma. 

Riktlinje hygienregler

Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Har du frågor om utbildningen, kontakta Uno Schön, uno.schon@msva.se eller 070-329 18 00
    Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
    Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
    Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggarbetsplatser ha en personalliggare. Detta gäller projekt som är större än 4 prisbasbelopp = 189 200 kr och gäller både när vi använder entreprenörer och egen personal.

Vi använder oss av mobilappen e-liggare vid mindre projekt som inte har en fast arbetsplats, tjänsten är gratis. Används i form av en app i mobilen, projektledaren registrerar projektet och får då ett id-nummer som våra entreprenörer använder för registrering.

Appen e-liggare laddas ned genom att söka upp den i Appstore/playbutiken.

Se filmen om e-liggare för användarhjälp

Dokumentet är under revidering. Vi räknar med att det ska vara klart under våren 2020.

Kvalitet in i minsta detalj

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.