För entreprenör

Här kan du hitta information för dig som är entreprenör

Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum ”Grönsta”. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma. 

Riktlinje hygienregler

Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Har du frågor om utbildningen, kontakta Uno Schön, uno.schon@msva.se eller 070-329 18 00
  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggarbetsplatser ha en personalliggare. Detta gäller projekt som är större än 4 prisbasbelopp = 189 200 kr och gäller både när vi använder entreprenörer och egen personal.

Vi använder oss av mobilappen e-liggare vid mindre projekt som inte har en fast arbetsplats, tjänsten är gratis. Används i form av en app i mobilen, projektledaren registrerar projektet och får då ett id-nummer som våra entreprenörer använder för registrering.

Appen e-liggare laddas ned genom att söka upp den i Appstore/playbutiken.

Se filmen om e-liggare för användarhjälp

Dokumentet ”Kvalitet in i minsta detalj” är under revidering och beräknas vara klart hösten 2020. Kontakta berörd projektledare om du har behov av dokumentet. På grund av informationssäkerhetsrättsliga skäl publicerar vi  det inte på hemsidan.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.