För entreprenör

Här kan du hitta information för dig som är entreprenör

Vi håller till på Stuvarvägen 17, Sundsvall, konferensrum ”Wifsta” Klicka här för att se Stuvarvägen 17 på en karta.

Riktlinje hygienregler

Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Har du frågor om utbildningen, kontakta Uno Schön, uno.schon@msva.se eller 070-329 18 00
    Vi håller till på Stuvarvägen 17, Sundsvall. Anmäl dig i receptionen när du kommer.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggarbetsplatser ha en personalliggare. Detta gäller projekt som är större än 4 prisbasbelopp = 189 200 kr och gäller både när vi använder entreprenörer och egen personal.

Vi använder oss av mobilappen e-liggare vid mindre projekt som inte har en fast arbetsplats, tjänsten är gratis. Används i form av en app i mobilen, projektledaren registrerar projektet och får då ett id-nummer som våra entreprenörer använder för registrering.

Appen e-liggare laddas ned genom att söka upp den i Appstore/playbutiken.

Se filmen om e-liggare för användarhjälp

Dokumentet är under revidering. Vi räknar med att det ska vara klart under våren 2020.

Kvalitet in i minsta detalj

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.