För entreprenör

Här kan du hitta information för dig som är entreprenör.

Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Wifsta. 

Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Du kan anmäla två personer via detta formulär. Vill du anmäla fler, skicka personens/personernas namn och e-postadress och val av kursdatum till karin.lind@msva.se. Under sommaren anordnar vi utbildningen vid förfrågan. Har du frågor eller vill du boka en utbildning under sommaren? Skicka e-post till karin.lind@msva.se.

  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Wifsta.
  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Wifsta.

Om du vill ta del av dokumentation om våra allmänna ordnings- och skyddsregler vänd dig till din kontaktperson på MittSverige Vatten och Avfall.

Om du vill ta del av anvisningar för entreprenadarbeten inom vattenskyddsområde vänd dig till din kontaktperson på MittSverige Vatten och Avfall.

Om du vill ta del av anvisningar för provtryckning och spolning vänd dig till din kontaktperson på MittSverige Vatten och Avfall.

Riktlinje för material och utförandestandard ersätter dokumentet som tidigare hette Kvalitet i minsta detalj (KIMD).

Här nedanför hittar du det övergripande dokumentet.
Behöver du tillgång till typritningar så kontakta berörd projektledare.

Riktlinje för material och utförandestandard (pdf)

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.