För entreprenör

Här kan du hitta information för dig som är entreprenör.

Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum ”Wifsta” eller”Grönsta”. Om du har förkylningssymptom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.

Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Du kan anmäla två personer via detta formulär. Vill du anmäla fler, skicka personens/personernas namn och e-postadress och val av kursdatum till karin.lind@msva.se. Under sommaren anordnar vi utbildningen vid förfrågan. Har du frågor eller vill du boka en utbildning under sommaren? Skicka e-post till karin.lind@msva.se.

  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta eller Wifsta. Om du har förkylningssymtom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.
  • Utbildningen sker på Stuvarvägen 17 i konferensrum Grönsta eller Wifsta. Om du har förkylningssymtom, även om de bara är lindriga, stanna hemma.

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggarbetsplatser ha en personalliggare. Detta gäller projekt som är större än 4 prisbasbelopp = 189 200 kr och gäller både när vi använder entreprenörer och egen personal.

Vi använder oss av mobilappen e-liggare vid mindre projekt som inte har en fast arbetsplats. Används i form av en app i mobilen, projektledaren registrerar projektet och får då ett id-nummer som våra entreprenörer använder för registrering.

Appen e-liggare laddas ned genom att söka upp den i Appstore/playbutiken.

Se filmen om e-liggare för användarhjälp

Riktlinje för material och utförandestandard ersätter dokumentet som tidigare hette Kvalitet i minsta detalj (KIMD).

Här nedanför hittar du det övergripande dokumentet.
Behöver du tillgång till typritningar så kontakta berörd projektledare.

Riktlinje för material och utförandestandard (pdf)

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.