Skicka faktura till oss

Är du leverantör och ska fakturera oss måste du skicka e-faktura. Det är viktigt att du säkerställer att rätt information finns med på fakturan.

Tänk på att Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten räknas som byggbolag med omvänd skattskyldighet.

Från och med 1 april 2019 ska du som är leverantör fakturera oss via e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Uppgifter om elektroniska fakturaadresser:

Van-operatör för Peppol-fakturor är CGI/BTX.

MittSverige Vatten & Avfall AB

Peppol-id: 0007:5566618756
Organisationsnummer: 5566618756
Momsregistreringsnummer: SE556661875601

Sundsvall Vatten AB

Peppol-id: 0007:5565030326
Organisationsnummer: 5565030326
Momsregistreringsnummer: SE556503032601

Timrå Vatten AB

Peppol-id: 0007:5562809656
Organisationsnummer: 5562809656
Momsregistreringsnummer: SE556280965601

Nordanstig Vatten AB

Peppol-id: 0007:5567108864
Organisationsnummer: 5567108864
Momsregistreringsnummer: SE556710886401

Reko Sundsvall AB

Peppol-id: 0007:5565032587
Organisationsnummer: 5565032587
Momsregistreringsnummer: SE556503258701

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem så kan du kostnadsfritt registrera in din fordran i vår leverantörsportal. Ta kontakt med oss och be om att få en inbjudan till vår leverantörsportal via sscleverantor@sundsvall.se

När vi har handlagt din begäran kommer du få en inbjudan från adressen: noreply.raindance.se@cgi.se, med ämne: ”Raindance Leverantörsportal, inbjudan från Sundsvalls Kommun”.

Har du redan ett konto?

Logga direkt in i leverantörsportalen, Supplier Portal

Skulle du uppleva att länken inte fungerar, testa att öppna den i en annan webbläsare.

Även om vi vill ha fakturor i elektroniskt format är det viktigt att ni har korrekt fakturaadress i kundregistret för att annan typ av information, som till exempel betalningspåminnelser, ska nå fram till oss och kunna handläggas på ett korrekt och snabbt sätt.

Fakturaadress till våra bolag

Företagsnamn
Fakturor
851 85 Sundsvall

En faktura ska innehålla:

 • Beställarens referensnummer är obligatoriskt, se nedan
 • Leverantörens namn
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Fakturanummer och fakturadatum
 • Bank- eller postgironummer
 • Leveransadress
 • Specificerad moms
 • Vad fakturan avser, se nedan.
 • Ange om du är godkänd för F-skatt
 • Ställa fakturan till våra företag och inte till enskild tjänsteman

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på fyra till åtta tecken.

Exempel på referens är: CAMWES, MSVELN, VIK05BOS.

Det är beställaren hos oss som är ansvarig för att lämna referens vid inköp/beställning.

Referens på e-faktura

För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:

Peppol:

<cbc:ByerRefernce>SUPLS</cbc:BuyerReference>

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser

 • En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd
 • Datum för beställning
 • Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

Arbetskostnad

Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om vilket uppdrag eller projekt kostnaden tillhör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg

Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan

Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan, till exempel vid större byggprojekt, ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder, och vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

De allmänna regler som gäller:

 • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
 • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
 • Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till våra bolag.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom:

 • Felaktigt eller ofullständig faktura.
 • Priset avviker från avtalat pris.
 • Felaktig eller ofullständig adress.

Betalningsvillkor

Om ingen annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Utländsk faktura skickas som e-faktura.

För faktureringsfrågor, kontakta oss på ekonomi@msva.se eller ring Kundservice 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.