Varning för bedragare

Vi får ibland höra att bedragare som utger sig för att komma från MittSverige Vatten & Avfall  ringer upp våra kunder och vill komma på hembesök. Vi vill därför utfärda en varning.

Om vi behöver besöka dig skickar alltid ut brev innan, och kan visa legitimation när vi kommer. Var försiktig och begär alltid att få se legitimation om någon dyker upp. Den vanligaste anledningen till hembesök från oss är att vi behöver byta vattenmätare men då har du alltid fått ett brev från oss innan vi dyker upp. Det görs heller inte oftare än vart tionde till vart tolfte år. Bor du i lägenhet har du oftast ingen vattenmätare i din bostad.

Det kan också vara bra att känna till att MittSverige Vatten & Avfall sköter drift och underhåll av VA-ledningar i gatan, men inte vatten och avlopp inne i din fastighet. Det finns en förbindelsepunkt ungefär en halvmeter utanför din fastighetsgräns. Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten. Där tar du som fastighetsägare över ansvaret.

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta vår kundservice, 020-120 25 00 eller kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.