Öppna data från SMHI underlättar samhällsplanering

MittSverige Vatten & Avfall och Kalmar Vatten är först ut i landet bland VA-organisationer med att leverera observerad nederbörd till SMHI.

Insamlat data finns tillgängligt för allmänheten och kan laddas hem via SMHIs tjänst Öppna data.

– Nyttan för oss ser vi i att nederbördsdata blir mer lättillgänglig för flera i organisationen, men även för andra delar av den kommunala verksamheten. Vi hoppas att underlaget för hur det regnar lokalt för Sundsvallsområdet kan förbättras och att SMHI kan skapa lokala riktlinjer för vilka regn med återkomsttider vi kan förvänta oss i framtiden, säger Ulf Ödberg, utredningsingenjör på MittSverige Vatten & Avfall.

Svenskt Vatten och SMHI har samarbetat runt frågan sedan hösten 2019. I VA-branschen används regnmätare för att bland annat utreda hur ledningsnät ska byggas och anpassas till rådande klimatförändringar med bland annat skyfall och höga flöden.

SMHI ser gärna att fler VA-organisationer ansluter sig för en förbättrad skyfallsstatistik. Därför bjuds nu kommuner och andra organisationer med kontinuerligt registrerande nederbördsmätare in för att leverera data till SMHI och ingå i den nationella databasen med nederbördsobservationer.

Läs SMHI:s artikel: ”Öppna data om skyfall underlättar VA-planering”

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.