aktivslamprocess

Att bryta ner organiskt material i avloppsvattnet med hjälp av bakterier som lever fritt i vattnet. Aktivslamprocessen är den vanligaste metoden för biologisk rening av avloppsvatten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.