asbest

Ett farligt ämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.  Därför måste det vara inplastat när man lämnar det på återvinningscentralen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.