återkomsttider

Ett begrepp som beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. Med en händelses återkomsttid menas hur ofta händelsen inträffar i genomsnitt under en viss tid.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.