BOD

Biochemical Oxygen Demand, på svenska ungefär ”biokemisk syreförbrukning”. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vattnet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.