BQI

Benthic Quality Index beskriver hur det står till med bottenlevande djur, det vill säga bottenfaunan, i marina miljöer.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.