förbindelsepunkten

Den punkt, ofta 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsledningsnätet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.