pe

Pe, personekvivalent, innebär den mängd BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person. (BOD = Biokemisk syreförbrukning. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vattnet.)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.