producentansvar

Den som producerar vissa typer av avfall ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.