recipienter

Recipient kallas det vattendrag, sjö eller hav, som avlopps- eller dagvatten leds till.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.