satsvis biologisk rening

Innebär att reningens alla olika steg sker i en och samma reningsbassäng (reaktor) i olika sekvenser. Detta gör att oavsett inkommande flöde kan ideala förhållanden uppnås. Vid högre flöden renas fler satser per dygn.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.