tomtyteavgift

På en stor tomt kan du bygga större och den ger mer dagvatten som vi behöver leda bort och rena. Våra kostnader för ledningsnät och dagvattenrening ökar ju större tomten är, därför blir avgiften högre.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.