Översyn av VA-taxan

MittSverige Vatten & Avfall ser över VA-taxans konstruktion under 2018. Kostnaderna för bortledning av dagvatten måste tydliggöras och fördelas rättvist mellan VA-kunderna.

– Grunderna och principerna för Sundsvalls kommuns taxa togs fram för över 20 år sedan. Man vill inte ändra en taxa ofta, men nu finns det en ny lagstiftning för att fördela nyttan och kostnaden mer rättvist för till exempel bortledning av dagvatten, säger vd Micael Löfqvist.

Motsvarande behov finns i samtliga ägarkommuner men hittar man en taxekonstruktion som fungerar i Sundsvall så kommer den även att fungera i mindre kommuner. Förhoppningen är att förankra den nya konstruktionen under 2018, anpassa faktureringssystem under 2019 och att den ska gälla från 1 januari 2020. Avsikten är att förenkla taxan, inte att höja den, det behovet finns idag inte i Sundsvall.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.