Allmänt Sundsvall

Pågår kontinuerligt.

Allmänt underhåll på vatten- och avloppsledningsnätet. För ytterligare information, kontakta felanmälan på telefon 020-120 25 10.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.