Centralt: Esplanaden

Vi bygger en ny vattenledning längs sträckan Storgatan – Esplanaden – Navet. Ledningen är en del i förberedelserna inför arbetet med den nya Hållplats Stenstan.

Vi kommer att börja arbetet med ledningen söndag 13 juni och räknar med att bli färdiga under vecka 28.

Vi arbetar normalt vardagar klockan 07.00-16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Du som bor eller verkar i området kommer att påverkas från och till genom begränsad framkomlighet. Gång- cykel- och fordonstrafik leds om med hjälp av alternativa skyltar. Parkeringar för motorcyklar och mopeder längs Esplanaden påverkas under cirka tio dagar och vi hänvisar då till andra parkeringar i centrum.

Du som normalt får leveranser via Esplanaden – Kyrkogatan:

Infart till Kyrkogatan från Esplanaden stängs av och leds om. Kyrkogatan öppnas upp för trafik i båda riktningarna mellan Esplanaden och Nybrogatan. Det innebär också att parkeringarna längs den sträckan tas bort tillfälligt.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Vi kommer att svetsa samman ledningen på plats till full längd på 192 meter. Ledningen kommer sedan att ligga på trottoaren mellan Storgatan och Köpmangatan innan vi lägger ner den i marken.

Vi lägger ner ledningen med så kallad schaktfri teknik. Det innebär i stora drag att vi gräver ett hål i marken vid Navet respektive Storgatan. Därefter borrar vi under mark mellan hålen. Vi borrar från Navet i riktning mot Storgatan. När borren når Storgatan drar vi den långa ledningen tillbaka genom hålet. Med schaktfri teknik kan vi minimera ingrepp i gator och vägar och på så vis påverkar vi inte infrastruktur i samma omfattning som vid en traditionell schakt där hela ledningssträckan grävs upp.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.