Centralt: Norra Kajen

Arbetet på Norra Kajen genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras.

I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00. Avvikelser kan förekomma.

Under arbetet kommer begränsad framkomlighet tidvis att råda i området. Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och respekterar gällande hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen.

Utredning om rötgaskammare

Parallellt med byggnation av vatten- och avloppsledningar utreds hur rötningen av slam vid Tivoliverket ska hanteras i framtiden.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.