Centralt: Norra Kajen

Arbetet på Norra Kajen genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras.
I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00. Avvikelser kan förekomma.

Våra arbeten med vatten- och avloppsledningar sker i etapper och beräknas preliminärt att bli klart under 2018.

Under arbetet kommer begränsad framkomlighet tidvis att råda i området. Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och respekterar gällande hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen.

Aktuellt just nu

Planerad omledning av infart till Heffnersvägen för norrgående trafik på Väg 562 skjuts fram.

Utredning om rötgaskammare

Parallellt med byggnation av vatten- och avloppsledningar utreds hur rötningen av slam vid Tivoliverket ska hanteras i framtiden.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.