Centralt: Norra Kajen

Arbetet på Norra Kajen genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras.

I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att vara säkra på att kunna leverera dricksvatten till alla och rena avloppsvattnet, i takt med att staden utvecklas, bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att vi måste anpassa våra ledningar för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Vi arbetar vanligtvis vardagar klockan 7.00-16.00. Avvikelser kan förekomma.

Under tiden som vi arbetar i området kan det ibland vara lite svårt att ta sig fram. Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och respekterar gällande hastighetsbegränsning förbi arbetsplatsen.

Utredning om rötgaskammare

Parallellt med byggnation av vatten- och avloppsledningar utreds hur rötningen av slam vid Tivoliverket ska hanteras i framtiden.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.