Centralt: Nya Hamngatan

Vi bygger en ny anläggning för rening av dagvatten från Sundsvalls centrala delar. Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö.

Vårt projekt med dagvattenanläggningen finansieras delvis med bidrag från Naturvårdsverket.

Läs vår nyhet om anläggningen.

Vi arbetar vanligtvis vardagar kl 07.00-16.00 och räknar med att bli klara under våren 2022.

Under tiden som vi arbetar i området kan det vara lite svårt att ta sig fram och några parkeringar stängs av tillfälligt. Cykel-, gång-, och fordonstrafik leds om via tillfällig skyltning.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Vi ber om överseende för eventuella besvär och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.