Forsa: Kopparvägen och Zinkvägen

MittSverige Vatten & Avfall genomför VA-arbeten i ditt område längs Kopparvägen och Zinkvägen.

Längs Kopparvägen kommer vatten- och avloppsledningar att bytas ut. Arbetet längs Zinkvägen omfattar renovering av vissa ventiler och brunnar i gatan.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och beräknas bli klart under hösten 2019. Avvikelser kan bli aktuella.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Under byggtiden kommer ett grönområde mellan Kromvägen och Kopparvägen att användas som etableringsyta för manskapsbodar samt hantering av ledningsmaterial och utrustning. In- och utfart för byggtrafik till det området sker via Silvervägen.

Kortare avbrott i vattenleveranserna kommer att bli aktuella och meddelas då särskilt. I samband med arbetena kan tryckförändringar och missfärgat vatten förekomma.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.