Haga: Gustav Adolfs Väg

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten längs Gustav Adolfs Väg.

Arbetena genomförs normalt vardagar mellan klockan 07-16 och beräknas vara färdigt i slutet av juni.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningarna.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice 020-120 25 00

E-post kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.