Sundsbruk/Johannedal: Ekenäsvägen och Skönhamnsvägen

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten i ditt område längs Ekenäsvägen och Skönhamnsvägen.

Vi bygger en ny huvudledning för vattenleveranser till Alnö.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och beräknas bli färdiga under januari 2020. Avvikelser kan bli aktuella.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Kortare avbrott i vattenleveranserna kommer att bli aktuella och meddelas då särskilt. I samband med arbetena kan tryckförändringar och missfärgat vatten förekomma.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.